12 anys com a instructor.

3 títols i 1 subtítol internacional, 1 regional i 1 de categoria en les 24 Hores de Barcelona.